de juny 30, 2010

El TSJ de Catalunya admet un recurs de CGT contra el "Decretazo" de la Generalitat

El TSJ de Catalunya admet un recurs de CGT contra el "Decretazo" de la Generalitat

A la Federació de Sanitat de la CGT de Catalunya li han admès a tràmit un recurs presentat a la sala Contenciós-Administratiu Secció Segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra el conegut com "Decretazo" de la Generalitat de Catalunya o amb el nom tècnic de "contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la contenció del dèficit", (Decret Llei 3/2010 de 29 de maig) que rebaixa els salaris dels empleats públics.

Aquest Contenciós s’ha presentat a l’empara del disposat a l’Article 114 de la llei Jurisdiccional, en defensa dels drets fonamentals reconeguts en els articles 14 i 28 de la Constitució.

Per a la CGT els Articles 1, 2 i 3 del Decret atempten contra el principi d’igualtat davant de la Llei, mentre que els treballadors d’empreses privades no veuen alterades les seves taules salarials als convenis col.lectius, als treballadors de les administracions públiques, societats de titularitat publica o de societats privades concertades, veuen reduïdes les seves remuneracions. El Decret priva d’eficàcia a les taules salarials unilateralment.

Considerem que hi ha una actuació anti-sindical i de vulneració de la llibertat sindical per part del govern de la Generalitat en produir-se un trencament del dret a la negociació col•lectiva, al canviar sense cap negociació els acords salarials assolits.

CGT- SANITAT

http://www.nofijos.com

de juny 07, 2010

8 de juny: Manifestacions convocades per la CGT a Catalunya

BARCELONA

A les 11,30 del matí, començant a la Subdelegació del Govern, Roger Llúria/Mallorca per acabar a la Plaça de S. Jaume. Una manifestació alternativa a la convocada pels sindicats majoritaris, per ajuntar-nos amb els treballadors i treballadores dels serveis públics que entenen que la resposta al Govern ha de ser la Vaga General i no només per als “funcionaris”.

A les 7 de la tarda, des dels Jardinets de Gràcia fins la Plaça Catalunya. Convocada per a tots els treballadors i treballadores, solidaries, siguin o no de l’Administració Pública, desempleats/es, joves, pensionistes, autòctons/nes i immigrants que vulguin manifestar-se i mobilitzar-se contra les amenaces i agressions del Govern i de la patronal que tots i totes sofrim.